[TFBOYS 2015] Bảo bối Tiểu Khải – P.8

KHẢI NGUYÊN CUNG

005ygwPTgw1eq7mdmk9ocj30or0rsq72

❤ Weibo [ Khải Gia mới thật sự là tuyệt sắc ]

Trong hàng vạn người, gặp được người cần gặp là em. Trong hàng vạn năm, giữa mênh mông vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước, vừa vặn bước ngang qua nhau, chẳng biết nói gì, chỉ nhẹ nhàng hỏi một tiếng: “Ồ, em cũng ở đây sao?”

View original post

Advertisements